Projekter

Sogneforeningen har igangsat et udviklingsarbejde i Bølling.

Der blev gennemført to borgermøder, hvor man diskuterede ønsker og muligheder.

Powerpoint fra mødet den 10. juni 2014 kan ses her: 2014-06-10 Præsentation.

Et samlet forslag ses i dette katalog

Arbejdsgrupper
I øjeblikket er der tre arbejdsgrupper der arbejder med hvert deres projekt som opfølgning på borgermøderne. Du kan se en liste over deltagerne her.

Cykelsti
Gruppen arbejder for at få lavet en cykelsti langs Arnborvej fra Skjern til Kildevej. Ansøgning med trace kan ses her. Desuden arbejdes der også på at få lavet en natursti fra Kommuneplantagen til Skyggehusvej, således at Bølling kan blive koblet på projekt “Den Grønne Korridor” i Skjern.  Se forslag

Henvendelse til Carsten Dahl: maskinmester.dahl@hotmail.com.

Damslund
Gruppen har fået oprenset søerne og etaberet en bålhytte, et shelter og bord-bænkesæt. Broerne er repareret.  Gruppen har fået støtte fra fra LAG, Friluftsrådet, Nærværdipuljen, Vestjyllands forsikring og Skjern Bank. Se mere her.   Henvendelse til Georg Holk Lauridsen: holkenevoldsen@gmail.com

Forskønnelse af Bølling
Gruppen arbejder for at holde byen pæn for eksempel ved begrønning af byen og ved at få fjernet faldefærdige huse. Henvendelse til Søren Knudtzen: s@knudtzen.dk