Sogneforeningen

Bølling sogneforeningen er til for alle sognets borgere.

Vi arbejder for at bevare og udbygge vores lokalsamfund, samt at gøre det mere attraktivt for unge såvel som ældre at bo i Bølling sogn.

Vi er en upolitisk forening, som engagerer sig til gavn for sognet.

Vi forsøger, at orienterer vores beboere om løbende sager vedrørende forslag og beslutninger, der omhandler vores område. Her kan for eksempel nævnes de tre arbejdsgrupper:  Cykelsti, Damslund og Forskønnelse.

Alt sammen udsprunget af byens borgermøde i sommeren 2014. Borgermødet blev til efter et ønske fra bestyrelsen om at vække engagementet og fællesskabsfølelsen i sognet.

Ved sognets konfirmation St. Bededag, sørger sogneforeningen for at alle flag bliver hejst ved indfaldsvejene, for at markere denne festdag.

Der afholdes årlig generalforsamling senest ved udgangen af marts. Her er alle velkomne til at give sin mening til kende, samt at lade sig opstille til bestyrelsen. Vi ser med glæde på, at sognets borgere lader sig opstille, idet vi gerne ser så mange som muligt tage aktivt del i foreningsarbejdet.

Den siddende bestyrelse vil til en hver tid arbejde for sognets interesser og gøre sit bedste. Men en bestyrelse er aldrig stærkere end den opbakning og de input der kommer fra land og by.

Med ønske om en positiv og fremgangsrig tid for os alle!

Bølling Sogneforening. 

Bestyrelsen

Formand:
Søren Knudtzen
Toftevej 13, Bølling
6900 Skjern
mail@boellingsogn.dk
Tlf.: 51 92 03 01

Næstformand:
Erik Skovgaard
Bavnehøj 21, Bølling
6900 Skjern
Erik@Skovgaard-skjern.dk
Tlf.: 40 40 62 72

Kasserer:
Martin Jensen
Toftevej 4B, Bølling
6900 Skjern
martinjensen53@yahoo.dk
Tlf.: 20 78 63 06

Sekretær:
Søren Eriksen
Vinkelvej 24, Bølling
6900 Skjern

Jakob Nielsen
Bavnehøj 9, Bølling
6900 Skjern