Okker

Søerne modtager vand fra vest gennem et dræn. Dræningen af jorden medfører en sænkning af grundvandet, hvorved pyrit eller svovlkis (FeS) som oprindeligt lå under grundvandsspejlet i vandmættet jord nu ligger i jord med luft i porerne. Ilten i luften får svovlkisen til at ruste, og rusten vaskes ud som okker. Det frigivne svovl medfører en forsuring af vandet. Der er lavet et sandfang lige ved nedkørslen. Der kan man se okkerudfældningerne.