Haveaffald

Seneste:

Containeren er taget bort for en periode. Der er læsset alt for store mængder i den, og Sogneforeningen har ikke midler til at tømme mere end en gang pr. sæson. Vi henviser til genbrugspladsen i Skjern. Vi beklager over for dem der får svært ved at komme af med deres affald.

                                                                            _____________

Bølling Sogneforening har fået lov at placere en container på Wimas areal, bag Flextræ.

Den må frit benyttes til haveaffald , dog kun mindre portioner med trillebør. Trailere bedes køre til Skjern Genbrugsplads for at læsse af.

Venligst undgå at putte andet i den – bare en smule plastik, husholdningsaffald eller lignende betyder, at Sogenforeningen skal betale en stor afgift for at komme af med containerens indhold.