Okholm - Damslunds grundlægger

Hans J. Okholm (1853-1913) er født i Vester Vedsted, Sydvestjylland og død i Signhus, Bøllinglidevej 3.

I ”Slægters spor i Bølling Sogn” er Okholm beskrevet: I 1915 udgave Okholm sine erindringer i bogen ”Træk af tre slægters Liv og mit eget”, hvori han giver en udførlig beskrivelse af livet på Bøllinglide i slutningen af 1800-tallet. Desuden beskriver han også, hvordan han drænede og dermed fik opdyrket meget jord, og ligeledes hvordan hans interesse for plantning gjorde sig gældende på gården. Envidere giver han i bogen i skarpe vendinger udtryk for sine meninger m.h.t. de præster som han havde kendt i Bølling. Okholm tog ikke væsentlig del i sognets liv, men søgte i stedet omgang med folk andre steder fra. I mange år deltog han eksempelvis i en læseforening, som hovedsagelig holdt til på Højskolehjemmet i Skjern. Et stort arbejde gjorde han også indenfor Bølling-Nørre Herreds Landboforening, hvis formand han var fra 1983 til 1905. Ved salget af Bøllinglide i 1913 tog han en del jord fra, hvorpå han byggede en ny gård, som fik navnet Signhus. Der havde nemlig i samme område, mange år før, ligget en ejendom af samme navn.

Specielt for Damslund har det betydning at Hans J. Okholm var foregangsmand inden for beplantning af især løvtræer i Vestjylland. I Damslund plantede han i 1903, som et forsøg, løvtrær omkring gravene, og grantrær mod vest – på det der dengang var en hedelod. I dag er det tydeligt, hvilken succes han havde med sit forsøg.

Okholm har skrevet sine erindringer i bogen ”Træk af tre Slægters Liv og mit eget” i 1915.
Kilde ”Bøllingbogen”