Damslund

Velkommen i Damslund

I Damslund – en løvskov etableret 1903 i gamle mergelgrave – er der en shelter og en madpakkehytte med udendørs grill til fri benyttelse. Toilet er en feltspade. Brænde kan sankes i skoven. Vand kan hentes på Damslundvej 14.

Vore sponsorer
I 2016 blev Damslund revitaliseret af Bølling Sogneforening med opførelse af et madpakkehus, en shelter og andre faciliteter.
Projektet er støttet af nedenstående, uden hvis hjælp det ikke ville være muligt at gennemføre det.